ไม่สำคัญ

posted on 17 Nov 2009 13:03 by metingorentas

ไม่สำคัญว่า ... คุณขับรถยี่ห้ออะไร ?

สำคัญว่า... คุณเคยให้คนที่ไม่มีรถ " นั่ง " มาด้วยกี่ครั้ง


ไม่สำคัญว่า ... คุณทำงานล่วงเวลามากขนาดไหน ?

สำคัญว่า ... คุณให้ "เวลา" แก่ครอบครัว และคนที่รักมากแค่ไหน


ไม่สำคัญว่า ... คุณมีเสื้อผ้าทันสมัยกี่ชุดในตู้ ?

สำคัญว่า ...คุณเคยให้เสื้อผ้าแก่คนที่ " ขาดแคลน " ใส่กี่ชุด


ไม่สำคัญว่า ... คุณมีฐานะอะไรในสังคม ?

สำคัญว่า ... คุณ " วางตัว " ในระดับไหน


ไม่สำคัญว่า ... คุณมีทรัพย์มากเท่าไหร่ ?

สำคัญว่า ... สิ่งที่คุณมี มันมี "อำนาจ " ชี้ขาดชีวิตคุณแค่ไหน


ไม่สำคัญว่า ... เงินเดือนสูงสุดของคุณเท่าไร ?

สำคัญว่า ... คุณต้องสละ " อุดมการณ์ " เพื่อได้มันมาหรือไม่


ไม่สำคัญว่า ... คุณได้เลื่อนขั้นกี่ขั้นแล้ว ?

สำคัญว่า ... คุณเคย "สนับสนุน" ใครให้ได้เลื่อนขั้นบ้าง

ไม่สำคัญว่า ...คุณมีตำแหน่งการงานอะไร ?

สำคัญว่า ... คุณทำงานสุด " ความสามารถ " หรือไม่


ไม่สำคัญว่า ... คุณมีเพื่อนกี่คน ?

สำคัญว่า ... คุณเป็น " เพื่อนแท้ " กับใครบ้าง

ไม่สำคัญว่า ... คุณเรียกร้องและปกป้องสิทธิของตัวเองอย่างไร?

สำคัญว่า ...คุณทำอะไรเพื่อ " ช่วยและปกป้อง " สิทธิคนอื่น

ไม่สำคัญว่า ... สิ่งที่คุณทำสอดคล้องกับคำพูดของคุณกี่ครั้ง ?

สำคัญว่า ...มีกี่ครั้งที่คำพูดของคุณ " ไม่สอดคล้อง " กับการกระทำ


ที่มา fwd mail

Comment

Comment:

Tweet